Home > Instrukcje > Pozycjonowanie stron

Pozycjonowanie stron

1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
7.1.
Tryb automatyczny oferuje Ci możliwość rozpoczęcia pracy w Systemie i promowania fraz kluczowych za bardzo opłacalny budżet promocyjny, zależny od konkurencyjności pozycjonowanej frazy:

  • 14 zł/mies. dla frazy niskokonkurencyjnej,
  • 24 zł/mies. dla frazy średniokonkurencyjnej,
  • 36 zł/mies. dla frazy wysokokonkurencyjnej.
Według specjalnie opracowanych przez naszych specjalistów algorytmów System zakupuje linki dla frazy za kwotę znacznie wyższą, niż nominalny budżet frazy. Przy tym masz możliwość sprawdzenia dokładnej ilości, ceny i innych parametrów dotyczących zakupionych linków.

Kwotę równą rzeczywistej wartości rozmieszczonych linków System zaczyna pobierać dopiero po 30 - dniowym okresie promocyjnym, pod warunkiem, że fraza kluczowa znalazła się w TOP10.

Po wejściu do TOP10 dla frazy zostanie zaproponowany Budżet Systemu równy sumie wartości rozmieszczonych linków. Prosimy jednak pamiętać, że nowy budżet nie przekroczy maksymalnego budżetu, wynoszącego w zależności od konkurencyjności słowa 99, 120 lub 144 zł/mies.

Z kolei, jeśli po upływie 30 dni od momentu rozpoczęcia pozycjonowania którakolwiek z fraz nie osiągnęła TOP10, System zaproponuje dla niej nowy, stały budżet, wynoszący:

  • 42 zł/mies. dla frazy niskokonkurencyjnej,
  • 54 zł/mies. dla frazy średniokonkurencyjnej,
  • 66 zł/mies. dla frazy wysokokonkurencyjnej.
Uwaga - dla niektórych fraz (dodanych do Systemu przed 31.08.2016), może obowiązywać budżet w wyskości 16zł niezależnie od konkurencyjności słowa kluczowego.

Przy tym System będzie kontynuował zakup linków na sumę znacznie przewyższającą nominalny budżet, aby zapewnić ciągły wzrost w wynikach wyszukiwania. Dla zapewnienia wysokiej efektywności, System stale sprawdza obecność linków na serwisach Wydawców dla wszystkich uruchomionych fraz oraz kontroluje ich jakość i zastępuje je nowymi, jeśli pojawia się taka konieczność.

Zobacz instrukcję wideo:

7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
13.
13.1.
13.2.
13.3.