Nowości

Zmiany w systemie rozliczeń, nowe zasady wystawiania faktur
01 sierpnia 2017

Dla pozycjonerów

Począwszy od 01.08.2017 roku faktura za okazane przez Seopilot Ltd usługi będzie wystawiana w ciągu 5 dni roboczych w miesiącu następującego po okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) i będzie obejmować wszystkie usługi na podstawie danych systemu, które SeoPilot LTD wykonał na rzecz Użytkownika w danym miesiącu.

Dla wydawców i uczestników programu lojalnościowego, którzy otrzymują doładowania w ramach Systemu Poleconych

Począwszy od 01.08.2017 roku faktura za okazane usługi na rzecz Seopilot Ltd Wydawca powinien wystawić fakturę w do 9 dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (do tej pory była wystawiana przy wypłacie środków) i obejmować będzie wszystkie usługi jakie Wydawca, Osoba Polecająca wykonała na rzecz Seopilot Ltd w danym okresie rozliczeniowym. Dokument będzie dostępny w wersji elektronicznej w zakładce “Dokumenty rozliczeniowe”.

Jeśli do 9-tego każdego miesiąca Wydawca, Osoba Polecajaca nie wystawi fakturę, dokument będzie wystawiany przez Seopilot w imieniu dostawcy usługi (samofakturowanie), czyli przez nabywcę usługi (Seopilot Ltd) w imieniu i za zgodą dostawcy usługi (Wydawca, Osoba Polecona).

Więcej informacji o zmianach w naszym systemie rozliczeń znajdziesz w Warunkach Korzystania (rozdział XXII), w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Pomocy.

Wypłata środków

Z dniem 1 sierpnia 2017, przy wypłacie środków nie będą wystawiane faktury

pokaż wszystkie