Słownik SEO

Klasyfikacja zapytań

Klasyfikacja zapytań - zestawienie zapytań w grupy na podstawie łączących ich cech. Zapytanie do wyszukiwarki - uporządkowany ciąg znaków, najczęściej w formie słowa lub związku wyrazowego, opisujący obiekt lub zjawisko, wprowadzany przez użytkownika do wyszukiwarki w celu uzyskania informacji o tym obiekcie lub zjawisku.

Klasyfikacja zapytań ze względu na cel użytkownika
W zależności od tego, jaki cel przyświeca użytkownikowi przy tworzeniu zapytania, możemy wyróżnić:

 • Zapytania informacyjne, w których dla użytkownika istotny jest jedynie końcowy rezultat w formie poszukiwanej informacji, przy czym nie ma znaczenia, gdzie informacja będzie znaleziona.
 • Zapytania nawigacyjne, tworzone w celu odnalezienia adresu konkretnego zasobu zawierającego daną informację.
 • Zapytania transakcyjne, tworzone w celu nabycia konkretnych towarów, usług itp.
Klasyfikacja zapytań ze względu na ich jednoznaczność
Zapytania można rozdzielić ze względu na to, jak precyzyjnie są sformułowane:

 • Jednoznaczne, w których poszukiwana informacja jest wyrażona konkretnie i zrozumiale (np.: kupić mieszkanie Kraków)
 • Niejednoznaczne, które można interpretować na kilka sposobów (np.: mieszkanie)
Klasyfikacja pod względem długości zapytania
Poszukiwaną informację można odnaleźć za pomocą zapytań składających się z różnej ilości słów:

 • Jednowyrazowe.
 • Wielowyrazowe (dwusłowne, trzysłowne itd.).
Klasyfikacja ze względu na geografię poszukiwania

 • Z geografią, kiedy obiekt poszukiwania związany jest z jednym, określonym miejscem (miasto, kraj, region itd., np. Kraków grawerowanie).
 • Bez geografii. W tym wypadku dla użytkownika nie jest istotne położenie obiektu, albo obiekt nie może zostać przypisany do określonego miejsca (np. zapytanie o ściągnięcie oprogramowania).
 • Z domyślną geografią. Położenie obiektu w tym wypadku nie jest określane wprost (np. zamówić pizzę).
Klasyfikacja ze względu na popularność
Jedna z najważniejszych przy pozycjonowaniu metod klasyfikacji zapytań. W zależności od popularności zapytania w wyszukiwarkach, można wyróżnić:

 • Najpopularniejsze - najczęściej wprowadzane do wyszukiwarek słowa o określonej tematyce. W związku z popularnością tych zapytań, pozycjonowanie strony na takie frazy kluczowe jest stosunkowo trudne oraz pochłania sporo czasu i środków.
 • Niepopularne - najrzadziej używane zapytania o określonej tematyce. Są one najłatwiejsze do pozycjonowania i wysokie pozycje osiągane są w stosunkowo krótkim czasie.
 • Średniopopularne - zapytania o stosunkowo dużej popularności. Często wykorzystywane przez pozycjonerów. Bardzo trudno jest określić precyzyjne dane dotyczące ilości, określających do jakiej grupy zaliczyć daną frazę.
Istnieją specjalne algorytmy, które wykorzystują empiryczną metodę obliczania popularności frazy: tworzą bazę wszystkich możliwych zapytań dla danej tematyki, po czym z nich wybierają te z dużą przewagą w ilości zapytań i odnoszą je do najpopularniejszych, te zdecydowanie najrzadziej zadawane do niepopularnych, a pozostałe - do średniopopularnych.
Klasyfikacja zapytań ze względu na ich konkurencyjność
Jeśli podział zapytań pod względem ich popularności następuje na podstawie statystyk zachowań użytkowników, to konkurencyjność zapytań jest określana przez pozycjonerów na podstawie analizy ich użycia przez konkurencję w tej samej branży. Zapytania można uznać za wysokokonkurencyjne, jeśli w wynikach wyszukiwania na ich podstawie pokazywane są linki do pierwszych stron serwisów. Jest to jednak bardzo względne kryterium konkurencyjności. Przy ocenie konkurencyjności frazy brane są pod uwagę linki przychodzące (backlinki) z frazą kluczową w tekście zakotwiczonym, prowadzące na strony serwisów konkurencji znajdujące się w TOP 10, a także poziom zaufania do stron w TOP 10 dla danej frazy i ich domen, ilość unikalnych stron i domen, na których rozmieszczone są linki do stron w TOP 10, ich zgodność tematyczna i inne parametry. Na tej podstawie wyróżniane są frazy:

 • Wysokokonkurencyjne - pozycjonowanie takich fraz jest najtrudniejsze i pochłania dużo czasu oraz środków.
 • Średniokonkurencyjne.
 • Niskokonkurencyjne.
Rodzaje wyników wyszukiwania, kształtujących się pod wpływem pozycjonerów
W niektórych przypadkach określone tendencje tworzą warunki do użycia przez pozycjonerów tych samych fraz kluczowych do wypozycjonowania różnych serwisów o podobnej tematyce. Takie frazy mogą mieć wpływ na wyniki wyszukiwania. Na przykład, komercjalizacja niektórych dziedzin prowadzi do tego, że w odpowiedzi na niektóre wysokokonkurencyjne frazy otrzymywane są wyniki, w których na pierwszych stronach pojawiają się wyłącznie strony sklepów. W innych przypadkach, wpływ czynników pozycjonowania może być mniejszy lub zupełnie nie występować. To w głównej mierze zależy od tego, na ile dane zapytanie jest skomercjalizowane. Na przykład, dla zapytania kwiaty w wynikach pojawią się zarówno strony sklepów, jak i witryny informacyjno-edukacyjne. Natomiast dla zapytania kwiatostany, w wynikach zdecydowanie przeważać będą strony informacyjne. Ze względu na to zjawisko, wyniki wyszukiwania dzielone są na:

 • Monotonne - wyświetlane dla niejednoznacznych zapytań, w przypadku których, z powodu działań pozycjonerskich, jeden typ odpowiedzi wyeliminował pozostałe (np. fraza laptopy).
 • Encyklopedyczne - również wyświetlane dla niejednoznacznych zapytań, ale zawierające wszystkie warianty możliwych odpowiedzi (np. kwiaty).
 • Naturalne - formowane przez wyszukiwarkę dla niskokonkurencyjnych fraz drogą naturalną, bez ingerencji pozycjonerów (np. kwiatostan).
 • Wyniki ze stronami przejściowymi - tworzone w odpowiedzi na niskokonkurencyjne frazy na nietematycznych stronach. Nie są to odpowiedzi niosące przydatne informacje.
Klasyfikacja zapytań na podstawie ich formy budowy

 • Naturalne zapytanie - budowane są w formie zdania pytającego (np. Skąd ściągnąć filmy o wampirach)
 • Telegraficzne zapytanie - tworzone bez zachowania struktury - połączeń między słowami, przyimków itp. (na przykład: kraków mieszkanie tanio).
 • Zapytanie z operatorami - wyszukiwarki pozwalają na dokładniejsze wyszukiwanie, dzięki zastosowaniu specjalnych operatorów (“,+, *, ~ itd.), pozwalających skonkretyzować zapytanie. Google na swojej stronie zamieszcza listę operatorów działających w tej wyszukiwarce.
 • Zapytanie cytat.
Klasyfikacja zapytań ze względu na język

 • Zapytanie utworzone w jednym języku.
 • Zapytanie utworzone w kilku językach.
 • Zapytanie w określonym języku, ale z błędami.
 • Zapytanie w różnych językach sformułowane przy pomocy słów o takim samym znaczeniu w tych językach.

Zobacz także:

pokaż wszystkie