Słownik SEO

Link

Link (hiperłącze, odnośnik, odsyłacz, ang. hyperlink, link) - aktywny element (najczęściej tekst lub obraz) powodujące przekierowanie na inną stronę lub obiekt w sieci Internet.

Wygląd zewnętrzny linków
W hipertekstach, na przykład w sieci Internet, hiperłącza oznaczane są innym kolorem (zwykle niebieskim) i/lub podkreśleniem. Przy przesunięciu kursora na link, jego wygląd może się zmieniać (może się na przykład pojawić podkreślenie, którego wcześniej nie było). Linki, które zostały już wykorzystane często odróżniają się kolorem od tych, których użytkownik jeszcze nie otwierał (np. wynik wyszukiwania w Google).

Klasyfikacja hiperłączy
Podział linków, ze względu na formę:
 • Tekstowe. Takie linki dzielone są z kolei na hiperłącza z adresem strony i te z tekstami zakowiczenia. 
 • Graficzne. Ze względu na obiekt, na który prowadzą hiperłącza dzielone są na: - Odnośniki do innych stron internetowych.
 • Odsyłacze na elementy wewnątrz określonej strony.
 • Hiperłącza prowadzące do określonych miejsc wewnątrz tego samego dokumentu lub strony internetowej.
 • Odsyłacze do poczty elektronicznej (mailto).
 • Linki do dokumentów na serwerze FTP.
 • Linki do treści multimedialnych.
Podział linków w zależności od lokalizacji, do której prowadzą:
 • Lokalne (wewnętrzne) - linki prowadzące do elementów tego samego dokumentu, serwisu, najczęściej są to linki między stroną główną i podstronami jednego serwisu. 
 • Globalne (zewnętrzne) - odnośniki prowadzące na dowolne inne obiekty, znajdujące się poza danym serwisem.
Ze względu stan, w jakim się znajdują linki można podzielić na:
 • Linki, po których nie jeszcze nastąpiło przejście (zamknięte).
 • Linki aktywne (w tym stanie linki pozostają w bardzo krótkim okresie czasu, gdy następuje sam proces ich otwarcia).
 • Linki, po których nastąpiło przejście (otwarte).

Zobacz także:

pokaż wszystkie