Zadaj pytanie on-line Wyszukiwarka internetowa

Słownik SEO

Wyszukiwarka internetowa

Wyszukiwarka internetowa (ang. Search Engine) - program z interfejsem dla użytkowników, przeznaczony do wyszukiwania i wyświetlania informacji zgodnie z zapytaniem użytkownika.

Rodzaje wyszukiwarek internetowych:
 • globalne - przeznaczone do wyszukiwania informacji w sieci Internet;
 • lokalne - przeszukujące sieci lokalne lub określone serwisy.
Wyróżniamy następujące globalne systemy wyszukiwania:
 • uniwersalne - wyszukiwarki dające swoim użytkownikom możliwość wyszukiwania treści dowolnego rodzaju: tekstowych, graficznych, audio, video. Samo wyszukiwanie odbywa się w zasobach sieci. Światowym liderem pośród uniwersalnych wyszukiwarek jest Google. Poza nim, dość znane są Yahoo!, Bing, Yandex, Baidu. W Polsce wyszukiwarka Google obsługuje około 98% zapytań. Poza własnym serwisem Google.pl, firma świadczy usługi klientom takich portali, jak Onet.pl, Interia.pl czy Gazeta.pl;
 • wyspecjalizowane - ich zadaniem jest wyszukiwanie informacji spełniających określone wymagania. Są to systemy wyszukiwania plików na serwerach FTP, towarów w sklepach internetowych, informacji w Usenet (ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych); 
 • tematyczne - wyszukiwarki tego typu wyszukują tylko te informacje w internecie, które mogą interesować określone grupy społeczne (religijne, profesjonalne itp.).
Struktura wyszukiwarek
Pod pojęciem “wyszukiwarka” najczęściej rozumie się globalną, uniwersalną wyszukiwarkę i dalej będzie mowa właśnie o takich systemach. Schemat budowy większości wyszukiwarek jest podobny i nie ma pomiędzy nimi znaczących różnic.

Interfejs
Widziana przez użytkownika część wyszukiwarki, jest to strona internetowa z interfejsem przeznaczonym do zadawania zapytań dla wyszukiwarki. Tam również wyświetlane są wyniki wyszukiwania dla zadanego zapytania.
Oprogramowanie przeznaczone do indeksowania i wyszukiwania informacji
 • algorytm wyszukiwania;
 • bazy danych adresów stron i informacji o zasobach internetu i intranetu.
Algorytm wyszukiwania to aktywna część programu wyszukiwarki, a do jego zadań należą:
 • indeksowanie serwisów oraz ich zawartości;
 • ustalanie rankingu serwisów i stron;
 • formowanie wyników wyszukiwania.
Baza danych (indeks) służąca do magazynowania znanych wyszukiwarce adresów serwisów i ich stron, a także treści, linków i innych informacji na nich zamieszczonych. Indeks jest podzielony na rozdziały i umieszczony na wielu serwerach rozmieszczonych po całym świecie (w przypadku dużych wyszukiwarek), połączonych w sieć.

Zasady funkcjonowania wyszukiwarek
Indeksacja
Algorytm wyszukiwania działa bez przerwy, 24 godziny na dobę skanując globalną sieć w poszukiwaniu nowych zasobów, przechodząc po znalezionych na nich linkach i dodając (indeksując) nowe adresy i informacje do bazy danych (indeksu). Strony podlegające indeksacji, powinny odpowiadać pewnym wymogom, dotyczącym:
 • unikalności i jakości (poprawność, wartość informacyjna, struktura) treści;
 • ilości i jakości linków prowadzących na stronę;
 • aktywności użytkowników na stronie;
 • braku szkodliwego oprogramowania;
 • zgodności treści z określonymi wymogami (na przykład zakaz publikacji materiałów łamiących prawo, nawoływania do terroryzmu);
 • zgodności z określonymi zasadami pozycjonowania stron.
Tworzenie rankingu stron i wyświetlanie rezultatów wyszukiwania
W odpowiedzi na zapytanie użytkownika, roboty wyszukujące skanują indeks systemu wyszukiwania, znajdują i proponują użytkownikowi adresy stron, na których występuje wymienione w zapytaniu sformułowanie lub kombinacja jego słów jako fraza kluczowa. Jeśli frazy kluczowe nie odpowiadają zapytaniu, wyszukiwarka wybiera strony o najbardziej zbliżonej do niego treści. Ponieważ zazwyczaj ilość zgodnych z zapytaniem adresów stron jest bardzo duża, przed wyszukiwarkami staje zadanie ułożenia z tych stron odpowiedniego rankingu. Inaczej mówiąc, w związku z tym, że algorytmy wyszukiwania muszą zapewnić użytkownikowi możliwość zapoznania się z najbardziej odpowiadającymi zapytaniu odpowiedziami (co w praktyce nie jest na ogół możliwe z powodu zbyt ogromnych ich ilości), twórcy wyszukiwarek przyjęli decyzję o wyświetlaniu wyników w formie uporządkowanego w formie rankingu spisu adresów, liderami którego są serwisy o najlepszych parametrach, a dalej w spisie rozmieszczane są strony o coraz gorszych wskaźnikach. Wyniki wyszukiwania to spis adresów stron. Ponadto, tam właśnie wyświetlana jest krótka informacja tekstowa na temat zawartości strony, czyli tak zwany snippet.

Kary nakładane przez wyszukiwarki
W przypadku odkrycia przez roboty wyszukujące serwisów wykorzystujących do wypozycjonowania się niedozwolone techniki, mogą zostać zastosowane sankcje:
 • obniżenie pozycji strony w rankingu;
 • usunięcie strony z indeksu, czyli tak zwany ban.
Za techniki niedozwolone i mogące spowodować zastosowanie przez wyszukiwarkę kary wobec strony są między innymi: czarne SEO, publikacja niedozwolonych materiałów, rozmieszczenie szkodliwego oprogramowania itd.

Priorytety w rozwoju wyszukiwarek
 
Wyszukiwanie
Ciągle rosnąca ilość stron stawia przed systemami wyszukującymi zadanie wypracowywania coraz to nowych metod organizacji danych i algorytmów wyszukiwania. Jedno z rozwiązań twórcy wyszukiwarek widzą w grupowaniu dokumentow - automatycznym tworzeniu wielu grup semantycznie podobnych dokumentów. Przy czym, kryteria doboru w grupy nie są określane z góry, lecz są automatycznie określane na podstawie na bieżąco zaobserwowanych podobieństw.
 
Wyświetlanie wyników 
Wszystkie wyszukiwarki są ukierunkowane na przedstawienie maksymalnie najobszerniejszej bazy odpowiedzi na zadane przez użytkownika zapytanie. Dlatego też algorytmy wyszukiwania są udoskonalane w taki sposób, aby formowały wyniki z najbardziej odpowiadających zapytaniu stron, treść których jest najciekawsza, dobrze zorganizowana, unikalna i niosąca dużo informacji.
 
Trafne i wyczerpujące wyniki 
Indeksy dużych wyszukiwarek zawierają miliardy adresów, a objętość informacji, które znajdują się na ich serwisach sięga setek tysięcy gigabajtów. Ponadto, największe wyszukiwarki dają możliwość przeszukiwania również obrazów, plików audio i video.
 
Aktualność wyników 
Poza podstawowymi algorytmami wyszukiwania, takimi jak Panda u Google, wyszukiwarki wykorzystują również bardziej wyspecjalizowane algorytmy. Przykładem może być algorytm Fresh, za pomocą którego Google bez przerwy skanuje wiadomości i może je zaindeksować już po kilku minutach od zdarzenia.
 
Szybkość
Czas, jakiego potrzebuje wyszukiwarka do opracowania zapytania i sformułowania wyników, jest jednym z najważniejszych parametrów określających działanie wyszukiwarki, który ich twórcy cały czas starają się minimalizować. W chwili obecnej, szybkość opracowania jednego zapytania w wiodących wyszukiwarkach wynosi średnio 1/4 sekundy.

Zobacz także:

pokaż wszystkie